Regulamin Rekolekcji Pocieszenie

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Rekolekcjach Pocieszenie, zwanych niżej Rekolekcjami.

Postanowienia ogólne:

 1. Miejsce: Warszawa, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Nobla 16.
 2. Termin: 15.12.2018 r.
 3. Organizatorzy:
 4. Uczestnikiem Rekolekcji jest tylko i wyłącznie osoba, która została zakwalifikowana przez Organizatorów oraz uiściła opłatę za Rekolekcje, w formie zaliczki, w wysokości 20zł.
 5. Ekipę prowadzącą Rekolekcje tworzą osoby, które są wyznaczone przez Organizatorów i czuwają nad ich właściwym przebiegiem.

Płatności:

 1. Wpłaty należy dokonać w terminie nie późniejszym niż do 5 grudnia 2018.
 2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:
 3. Fundacja Jednym Sercem
  Grenadierów 21 lok. 31
  04-052 Warszawa
  Nr konta: 09 1750 0012 0000 0000 3997 4126
  Tytuł przelewu: „Zaliczka – Rekolekcje Pocieszenie” 

 4. W terminie późniejszym niż na 10 dni do dnia rozpoczęcia Rekolekcji nie ma możliwości zwrotu zaliczki.
 5. Zaliczka, w dniu rozpoczęcia Rekolekcji, staje się darowizną na cele statutowe Fundacji Jednym Sercem.

Wyżywienie:

 1. Organizatorzy zapewniają obiad w trakcie trwania Rekolekcji.
 2. O wszelkich alergiach pokarmowych należy powiadomić Organizatorów drogą e-mailową nie później niż do środy poprzedzającej termin rozpoczęcia Rekolekcji: ewangelizujemy@gmail.com.

Nocleg:

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi noclegu.

Zasady uczestnictwa w Rekolekcjach:

 1. Na Rekolekcjach przebywają tylko i wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatorów.
 2. Nie ma możliwości przyjazdu rodziców z dziećmi oraz osób trzecich, chyba że Organizatorzy wyrażą na to zgodę.
 3. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 4. W Rekolekcjach należy uczestniczyć od początku do końca. Osoby, które mają zamiar przyjechać później lub wyjechać w trakcie trwania Rekolekcji, nie będą przyjmowani.
 5. Uczestnik zobligowany jest do brania udziału w każdym punkcie programu oraz do punktualnego przybycia.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie rekolekcji bez opieki.
 7. Podczas trwania rekolekcji mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji. Rejestrowanie obrazu i dźwięku odbywa się zawsze z poszanowaniem prywatności Uczestników.

Dane osobowe:

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu przeprowadzenia rejestracji na rekolekcje przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Jednym Sercem, z siedzibą w Warszawie, ul. Grenadierów 21/31, 04-052, adres e-mail: fundacja.jednym.sercem@gmail.com – zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.